• yektabranding@gmail.com

  • تماس با ما:09904183661

  • زمان :همه روزه 9 الی 21

پرداخت حق السهم یکتابرندینگ از سود تراکنش ها

براساس مقررات مالی یکتا برندینگ در حال حاضر ده درصد از سود قطعی هر کارآفرین متعلق به یکتا برندینگ است.

طبق اصول اعتماد و ایمان به روزی حلال یکتا برندینگ هیچگونه نظارت مستقیم بر تراکنش ها و سود افراد ندارد.

لذا هر کارآفرین می تواند برای پرداخت حق السهم یکتا برندینگ ، مبلغ ده درصد از سود را محاسبه نموده و از طریق فرم زیر پرداخت نماید.

پرداخت